Όλοι μαζί για το χωριό μας

Αποφασίσαμε, να κατέβουμε στις τοπικές εκλογές της Αγίας Τριάδας, θεωρώντας ότι με ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, πολυφωνία, γνώσεις και θέληση μπορούμε να προχωρήσουμε και να δημιουργήσουμε το Στεβενίκο που όλοι ονειρευόμαστε.

Τα σχόλια είναι κλειστά.